MADAM activiteit 12 november

MADAM organiseert 12 november a.s. alweer haar 3e activiteit!

Om het geheugen nog even op te frissen voor alle lezers van deze Nieuwsbrief, MADAM is begin van dit jaar van start gegaan als "vrouwenclub" binnen Tivoli en inmiddels hebben al bijna 60 vrouwen zich aangemeld.

Dat zijn dames die al lid zijn van bijvoorbeeld een kegelclub of de tennisvereniging maar er hebben zich gelukkig ook een flink aantal nieuwe leden aangemeld! Dat is fijn voor MADAM maar uiteraard ook voor Tivoli, we doen het goed en daar zijn we best een beetje trots op! Wil je informatie over MADAM of niets missen m.b.t. onze activiteiten, stuur dan even een mailtje naar onderstaand mailadres, dan nemen we contact met je op.

Na onze start in maart van dit jaar, met de zeer geslaagde "Heel Tivoli bakt" avond, en het succesvolle bedrijfsbezoek bij Pandriks, staat er nu een heel interessante lezing op het programma over het verblijf in een gevangenis.

Wij hebben Femmy van der Bend (directeur en waarnemend hoofd in het PPC Zwolle) bereid gevonden om het e.e.a te vertellen over het dagelijkse leven in een penitentiaire inrichting. Het PPC Zwolle, is een onderdeel van de Penitentiaire Inrichting, waar gedetineerden verblijven met een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking, een verslaving of een combinatie hiervan. Op deze avond kunnen we kennis maken met het gevangeniswezen in het algemeen en zal er in gegaan worden op allerlei aspecten van een verblijf in de gevangenis, uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Voorafgaand aan deze lezing kunnen we in de sociëteit gaan genieten van een stamppot buffet, speciaal voor ons verzorgd door Theo.

Geen uitnodiging ontvangen en toch graag aanwezig willen zijn bij deze boeiende avond ? Neem dan nog gauw even contact met ons op !

Ingrid Paasse
Lia Hoekman
Alet Meppelink
Marjolein Timmer
e-mail: marjoleintimmer @outlook.com

NB Om risico’s te voorkomen en de privacy van mevrouw Van der Bend te beschermen, is ons nadrukkelijk verzocht er zorg voor te dragen, dat deze en andere informatie m.b.t. tot de lezing, niet op social media of internet beschikbaar komt !!!