Bestuursmededelingen

Bestuur Sociƫteit Tivoli

Voorzitter

dhr. W.R.M. Toering          wieger.toering@gmail.com

Penningmeester

dhr. F.F. van Spiegel              ff.van.spiegel@wxs.nl 

Secretaris / Webbeheerder

dhr. F.W.J. van Roon             info@tivolimeppel.nl

Technische Zaken

dhr. J. Valentijn                jvalentijn@me.com

Activiteiten

Mw. I.C. Paasse-Kreulen   ipaasse@home.nl

R. van der Veen-Vos     kiko55@home.nl